fbpx
logo
Program Kodu: FMG

Eğitim Süresi: 14 Hafta / 4 Ay

Eğitim Saati: 56 Saat (Teori), 14 Saat (Uygulama)

Eğitim Yeri: BAU IDEA Kampüsü

Eğitmenler: Doç. Dr. Tolgahan Çoğulu, Cenk Erdoğan

Program Koordinatörü: İsmet Aydın – ismet.aydin@idea.bau.edu.tr, 0212 381 53 54

 

Eğitim Ücreti: ₺ 5.000

Öğrenci: ₺ 4.125

BAU Öğrencisi: ₺ 3.575

Mülakat ile sınırlı sayıda öğrenci alınacaktır.

Arama Sözcükleri: World Music, Ethnic Music, Dünya Müziği, Geleneksel Müzikler, Hint Müziği, Akdeniz Müziği, Dünya Müziği Okulu, World Music Sertifika Programı

1: Özel Gitar Dersleri (14 Saat)

2: Fretboard Harmony (28 Saat)

3: Mikrotonal Müzik Teorisi (28 Saat)

Program Kodu: WM

Eğitim Süresi: 28 Hafta / 8 Ay

Eğitim Saati: 140 Saat

Eğitim Yeri: BAU IDEA Kampüsü

Eğitmenler: Derya Türkan, Cenk Erdoğan, Tolgahan Çoğulu, Ulaş Özdemir, Dilek Türkan, Özlem Taner, Erdem Şimşek, Arslan Hazreti, Ozan Baysal, Gürkan Özkan, Selim Ergen, Ufuk Şimşek, İsmet Aydın, Nevcivan Özel, Ahmet Cemal Öksüz, Rıza Can Özel, Georgios Marinakis

Program Tanımı: Anadolu sesli kültürünün dünyaya açılan geniş perspektifinden, farklı kültürlerin müzikal uzantılarına ve bunlara dair eğitim modellerine bütüncül ve eleştirel bir yaklaşım üzerine kurgulanan bu oluşumda, “sanatçıyı sanatçı yetiştirir” prensibinden hareketle, alanının uzman ve uluslararası ün kazanmış isimler tarafından çeşitli müzikal stil ve uygulamalara dair eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenecektir.

Dünya sesli kültürüne ve özellikle transkültürel göç yollarının müziğine odaklanılan bu programda, dünya müzik kültürüne dair genel bir perspektif çalıştırılacak olup Anadolu’nun çok kültürlü müzik coğrafyasından dünyaya açılan bir yöne doğru işitsel bir farkındalık ve katılımcılara özgün icra kabiliyeti yaratılması hedeflenmektedir.

Program Koordinatörü: İsmet Aydın

Enstrüman Branşları: İstanbul Kemençesi, Kamança, Bağlama, Ud, Yunan Lavtası, Kanun, Tanbur, Karadeniz Kemençesi, Panduri, Kaval, Tar, Akordeon, Ney, Tabla ve Sarod

Eğitim Ücreti: ₺ 9. 500

Öğrenci: ₺ 7.125

BAU Öğrencisi: ₺ 6.175

Ön Kayıt ve Detaylı Bilgi için: info@idea.bau.edu.tr, 0212 381 53 54

 

Tonal ve modal ses sistemleri üzerine genel bir müziksel işitme, okuma ve yazma çalışmalarının yanı sıra, solfej ve deşifre kabiliyetlerinin geliştirilmesi üzerine çok amaçlı bir içerik uygulanacaktır.

Dünya sesli kültürünün genel hatlarıyla incelenmesi ve tanıtılması, kültürlerarası bir dil olan müziğin farklı coğrafyalardaki temsiliyeti, değişimi ve tarihsel devinimi üzerine bir ders programı uygulanacaktır.

Ses sanatçısı Dilek Türkan’ın kendine özgü gerek Türk Müziği gerekse Tango ve Fado vb. şarkı formlarındaki çok yönlülüğü temelinde repertuvar ve vokal estetiği çalışmaları üzerinden uygulamalar yapılacaktır.

Anadolu coğrafyasında özgünleşmiş, bölgeden bölgeye - yöreden yöreye değişen, gerek fonetik gerekse melodik özel cümle yapılarında icra ve yorum özellikleri üzerine detaylı uygulamalar yapılacaktır. Türkü kavramının derinlemesine analizi, kültürel temsiliyeti ve farklı stillerdeki icra yöntemlerini anlama ve uygulama yöntemleri interaktif olarak geliştirilecektir.

ön başvuru


İletişim Formu

Program Kodu: WMDT

Eğitim Süresi: 28 Hafta / 8 Ay

Eğitim Saati: 84 Saat

Eğitim Yeri: BAU IDEA Kampüsü

Eğitmen: Dilek Türkan

Atölye Hakkında: Ses sanatçısı Dilek Türkan’ın kendine özgü gerek Türk Müziği gerekse Tango ve Fado vb. şarkı formlarındaki çok yönlülüğü temelinde repertuvar ve vokal estetiği çalışmaları üzerinden uygulamalar yapılacaktır.

Eğitim Ücreti: ₺ 5.000

Öğrenci: ₺ 3.750

BAU Öğrencisi: ₺ 3.250

Ön Kayıt ve Detaylı Bilgi için: info@idea.bau.edu.tr

ön başvuru


İletişim Formu

Program Kodu: WMHM

Eğitim Süresi: 28 Hafta / 8 Ay

Eğitim Saati: 84 Saat

Eğitim Yeri: BAU IDEA Kampüsü

Eğitmenler: Özlem Taner – İsmet Aydın

Atölye Hakkında: Anadolu coğrafyasında özgünleşmiş, bölge ve yöreye göre değişiklik gösteren, gerek fonetik gerek ise melodik özel cümle yapılarında icra ve yorum özellikleri üzerine detaylı uygulamalar yapılacaktır. Türkü kavramının derinlemesine analizi, kültürel temsiliyeti ve farklı stillerdeki icra metotlarını anlama ve uygulama yöntemleri, interaktif olarak geliştirilecektir. Dersler, hafta içi akşam 19.00-22.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Eğitim Ücreti: ₺ 5.000

Öğrenci: ₺ 3.750

BAU Öğrencisi: ₺ 3.250

Ön Kayıt ve Detaylı Bilgi için: info@idea.bau.edu.tr

ön başvuru


İletişim Formu