logo
Toplam Eğitim Süresi: 14 Saat / 7 Hafta

Eğitmenler: Asena Akan

Eğitim İçeriği: Yaşamda karşılaşılan güçlükler, çevreden gelen ‘sınırlılıklara, eksikliklere; ilişkin geribildirimler, yapıcı olmayan eleştiriler, bireyin yapabildiklerinden çok yapamadıklarına odaklanmasına yolaçabilir. Öte yandan mükemmeliyetçilik, yüksek kaygı ve hata yapma korkusu gibi duygular, cesaret ve motivasyonunu kırıp bireyi yeni şeyler denemekten yani gelişmekten alıkoyabilir. Müziğin, kendini yenileyen evrensel doğası kalıp ve önyargıların dışına çıkarak bireyin kendini yeniden keşfetmesi ve ifade etmesi için uygun bir ortam  sağlar. Kendini iyi tanımak yol haritası ve hedefleri oluşturmada yön gösterir, potansiyelin üst seviyede kullanılmasını destekler, çevreyle sağlıklı iletişim geliştirmesini sağlayarak bireyin verimliliğini arttırır. Bu program; bireyin kendi enstrümanını tanıyıp; kişisel yapısı, ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hedefler belirleyebileceği, esnek teknik ve yaklaşımlar içeren bir deneyim önerir. Atölyede katılımcıların güçlü ve geliştirmeye açık yanlarını fark etmelerine; engel gibi algıladıkları şeyleri fırsata, dezavantajları avantaja çevirmelerine yönelik yollar üzerinde çalışılacak. Katılımcıların, sınırlılık ve kısıtlı imkanlar ile yaratıcılıklarını nasıl arttırabileceklerine dair yeni bakış açısı edinmeleri sağlanacaktır.

Kimler İçin: Program; 18 yaş üstü müzik öğrencileri ve müzik profesyonelleri yanında, üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerin ve farklı meslek grubu profesyonellerinin katılımı için uygundur. Programa katılım için müzik yeteneği, herhangi bir enstrümanda uzmanlık, ses güzelliği ya da müzik deneyimi ön koşulu aranmamaktadır. Katılımcıların, yaşamlarında müziği bir model olarak kullanma yönünde ilgi ve merak duymaları ve müzik ile çalışma isteğinde bulunmaları yeterlidir.

Neler Öğreneceksiniz: Programda katılımcılara kendilerini sesler ile ifade edebilecekleri, müziği pasif ve aktif olarak kullanabilecekleri, grupla uyum içinde, ‘bir’ ve ‘bütün’ olma deneyimini yaşayabilecekleri yaratıcı bir ortam sunulacaktır. Çalışma, usta müzisyenlerin, orkestra şeflerinin yaşam öykülerinden anekdotlar ve performanslarından video örnekleri ile desteklenecektir. Müziğin bir dil, bir araç, bir model olarak ele alınacağı bu program ile katılımcıların aşağıdaki yaklaşımları yaşamlarına aktarmaları hedeflenmektedir;

 • –      kendi değer ve potansiyelinin farkına varma,
 • –      güçlü ve gelişime açık yanlarını fark etme,
 • –      kendine uygun hedefler belirleme,
 • –      kendini ifade etmede yeni yollar edinme,
 • –      hata ve sınırlılıklarına ilişkin farklı ve olumlu bir bakış açısı edinme,
 • –      kaygı ve stres yaratan durumlarla baş edebilme becerileri geliştirme,
 • –      karşılaştığı sorunlara yapıcı çözümler getirme ve kriz yönetimi becerisi edinme,
 • –      diğerleriyle olumlu iletişim becerileri geliştirme,
 • –      diğerleriyle ortak çalışma ve işbirliğine açık olma,
 • –      iş ve özel yaşamında farklı ve yaratıcı fikirler geliştirme,
 • –      günlük yaşamın ve çevrenin olumsuz etkilerinden arınabilme,
 • –      yaşamda huzurlu ve dengeli hissedebilme yollatı keşfetme.

Program Formatı: Her ders 2 saat 30 dakika sürecek olup, program toplam 7 haftada tamamlanacaktır. Derslerde ele alınacak kavramlar, temaya uygun müzikler eşliğinde işlenecek; katılımcıların aktif katılımları sağlanarak müzik uygulamalı yapılacak ve çalışma videolar ile desteklenecektir.

Eğitim Ücreti: 850 TL

• Beden-Nefes-Farkındalık
• Dinleme
• Diyalog

• Hata yapma korkusu- Risk alma
• Mükemmeliyetçilik- Kusurluluk
• Özgüven

• Empati
• İşbirliği
• Uyum

• Niyet- Motivasyon
• Teslimiyet- Tutku
• Motivasyon- Kararlılık

• Kurallar
• Duygular
• Ezber bozma

• Doğaçlama
• Spontanlık
• Hayalgücü

• Samimiyet
• Rekabet
• Denge / Birlik / Bütünlük

ön başvuru

Toplam Eğitim Süresi: 40 Saat / 8 Hafta

Eğitmenler: Efsun Öztoprak

Eğitim İçeriği: Tüm vokal icra yöntemleri için olmazsa olmaz olarak kabul edilen doğru ve sağlıklı ses kullanma bilgisi ve uygulaması, profesyonel ses icrasının en önemli gereksinimlerinden biridir. Tüm stillerde profesyonel olarak ses eğitimi, sahne çalışması, sahne psikolojisi ve performans motivasyonu üzerine ileri ve detaylı çalışmalar yapılacak bu atölyede İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sopranolarından Efsun ÖZTOPRAK tarafından verilecek kapsamlı dersler paralelinde, alanının tanınmış farklı stillerindeki ses sanatçıları ile haftalık düzenli interaktif seminerler düzenlenecektir. 

Kimler İçin: Temel Müzikal Duyum yeterliliğine ve yine yeterli ses genişliğine sahip olan 16- 45 yaş aralığındaki herkes katılabilir.  Mülakat ile öğrenci alınacaktır.) Kontenjan 12 Kişi ile sınırlıdır.

Neler Öğreneceksiniz:

– Ses Eğitimi

– Nefes egzersizleri

– Sahne Duruş ve Mikrofon Kullanımı

-Ses Sağlığı, Fonetik Çalışmalar

Eğitim Ücreti: 1650 TL