fbpx
logo
Eğitim süresi: 48 saat / 8 hafta

Eğitmen: Kıvanç Aykan

Eğitim İçeriği: Sanat ve tasarımı, güncel iş hayatı ile birleştirecek ve aynı yerde harmanlayacak bir eğitimdepartmanı olacak. Böylelikle iş hayatının içerisinde estetik kaygısı olan bireylerin oluşmasını sağlamak ve yer alan işlerin kalitesini arttırarak dünyada standartlarına yükseltmek hatta daha iyi bir noktaya getirerek katma değer arttırmaktır. Bu programda eğitim görmüş olan kişilerin, yurtiçi veyurtdışındaki tasarım studiolarında çalışabilecek kalibrede olup, yaşadığımız ülkenin sektördeki yerini geliştirmek ve genişletmek, istenildiği takdirde de yurtdışında çalışabilecek kalitede de portfoliolara sahip bireyler olması hedeflenmektedir. Yeni Medya Sanatları kavramlarını bir arada barındırabilecek olan program, geleceğin, yeni medya artistlerini de yetiştirebilme hedefindedir.

Kimler İçin: Yapmış olduğu işlerde tasarım ve estetik değerlerini arayan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişilerin katılımına açıktır. Katılımcıların yapmak istedikleri tasarıma uygun programlara hakim ve daha önceden kullanmış kişiler olmaları daha sağlıklı olacaktır. BAU IDEA’da Visual Design, Sound Design, Film Making eğitimi almış, yapmakta olduğu işi bir üst seviyeye götürmek isteyen kişilerin katılımlarına da açıktır. Neler Öğreneceksiniz: Program iki aşamadan oluşacaktır, ilk aşamada tasarım eğitimi üzerinde yoğunlaşarak, kişilere kullandıkları programlar üzerinde ürettikleri işlerin tasarım değerini arttırmayı öğretmek, ikinci aşamada ise portfolioları geliştirerek, yaratıcı bir ajans ile ortak yürütülecek bir projenin içerisinde yer almak ve yurtdışı için portfolio hazırlamak ya da Türkiye’deki yaratıcı ajanslar için bir portfolio hazırlamak hedeflenmektedir. Dersler 0 Teori ve p’de Proje Dersi olarak ikiye ayrılacaktır.

Eğitim Ücreti:
Tam: 4.500 TL
Öğrenci: 3.375 TL
BAU Öğrenci: 2.925 TL

Görsel Kültür
Bu dersin amacı imgelerin nasıl yönlendirildiği ve nasıl okunabileceğini kavramaktır. Derste hayatımızı yöneten imgelerin görsel çözümlemeleri yapılır ve katılımcılara görsel kültürün temel kavramları tanıtılır. Böylelikle ders katılımcıları, yapacakları işlerde buna önem vererek iletmek istedikleri mesajları doğrusal ya da dolaylı olarak verebilmenin yolunu öğrenmeleri
hedeflenmektedir.

Tasarım Düşüncesi
Etrafımıza baktığımız da herseyin bir tasarım değeri taşıdığını görürüz. Bu derste tasarım anlayışının ilk doğuşundan günümüze ve teknoloji ile nasıl boyut kazandığını ve nasıl değiştiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Çevremizdeki hersey bize görsel ve imgesel olarak bir mesaj iletir. Bu mesajların tasarımları tasarımların temelini oluşturur. Tasarımlar, insan odaklı yapılır ve tasarım sürecine girmeden önce insanların algısının neye açık, hangi durumlara nasıl tepki veriyor bunların bilincinde bir tasarıma başlanması gerekmektedir. Bu dersi alan katılımcıların, bu tasarım sürecini en detaylı şekilde inceleyerek, hem yaşadığımız çevrede yapılan tasarımlar, hem de kullanılan teknolojik ürünlerdeki tasarımlar neye göre şekilleniyor ve nasıl yapılmalı konusunu irdeleyip, enformasyon tasarımı nasıl yapılır öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Tipografinin temellerini, tekniklerini ve teorisini kapsar. Ders projeleri: karakter formlarını öğrenmek, tipografik kompozisyonlar, yazı yüzü tasarlamak ve font dosyası üretmek vb. gibi konular üzerinedir. Dersin amaçları ise: tipografinin anlam yaratmadaki gücü ve rolünün farkındalığını sağlamak, tipografiyi kavramların temsil edilmesinde bir araç olarak keşfetmek ve kavramsal düşünmeyi teşvik etmek, tipografiyi kullanan ortamları ve ayrıca karakterin kendisini bir ortam olarak keşfetmektir.

Bir tasarımcının en önemli rolu görsel bir dil oluşturabilmektir. Hangi tarzda ürün, servis ya da hizmet veriyor olursa olsun görsel kimlik bir şirketin en onemli parçası ve dışarıya sunduğu algısıdır. Bu ders kurumsal kimlik tasarımının görsel olarak her noktasına değinmektedir. Ögrenciler kurumsal kimlik yaratmak icin gerekli görüntü, renk ve tipografi gibi tum tasarım konularını proje odaklı olarak bu ders içerisinde değişik alanlarda uygulayarak öğrenecektir.

Fiziksel etkileşim tasarımı (PIxD) dersi yeni medya işlerinde etkileşim tasarımı konusunu etkileşimli kurulumlar, görsel/işitsel performanslar ve etkileşimli projelerin oluşturulmasında izlenilen sanatsal stratejileri ve yapısal oluşumlarını inceleyecektir. Ders, etkileşim tasarımı uygulamalarının gündelik uygulamalar ve modern sanat uygulamalarında kullanımlarını ve uyarlama şekillerini etüd edecektir. Bu derste katılımcılar; etkileşim kavramı ile tanışacak ve gündelik etkileşimlerin analiz ederek onlar hakkında tartışmalar yapabileceklerdir. Etkileşim tasarımı ve teknolojileri arasındaki sıkı bağı ve yaşamımızı nasıl şekilendirdiğini anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu ders öğrenilmiş bütün teorileri hayata geçirebilecek bir ders niteliği taşıyacak ve portfolyo hazırlamaya yönelik bir ders olacaktır. İsteyen kişiler 2D, 3D veya grafik tasarım olarak bir tasarım örneği oluşturacak ve bunun üzerine geliştirmeler yaparak sunumunu gerçekleştireceklerdir.

Türkiye’deki tasarım atölyelerinden birinin ajans başkanı bu dersi yönetecek, kendilerini ve ellerinde ki projelerden birini anlatarak hayata geçirmek için bu programa katılmış kişilerler iş birliği yapacak. Böylelikle katılımcılar profesyonel iş hayatının ve iş teslimin başından sonuna kadar nasıl ilerleyeceğini hem anlayacak hem de bu projenin bir kısmına dahil olabileceklerdir.

Programa katılmış herkesten kedilerinin kurgulayacağı bir portfolio hazırlamasını ve onun sunumu konusuna ir son ders niteliğinde bir final dersi olacak. Katılımcılar, bu son dersten sonra da yurt dışı ve yurt içindeki ajanslara bu portfolioyu paylaşabilir konumda olmaları hedeflenmektedir.

ön başvuru


İletişim Formu

Eğitim süresi: 48 saat / 8 hafta

Eğitmen: Barbaros Isıgöllü

Eğitim İçeriği: Bu eğitim Görsel Efekt (VFX) konusunda kullanılan endüstri standardı uygulamaları örnekler üzerinden tartışarak anlayıp, bu konuda en çok tercih edilen çalışma ortamı olan Node temelli çalışma ortamında Blackmagic Design – Fusion Studio yazılımı ile pratik etme imkanı sağlar.

Kimler İçin: Bu eğitim, görsel efekt konusuna olan ilgi ve becerilerini hobiden profesyonel bir mesleğe dönüştürmeyi amaçlayan, kariyer değişikliği hedefinde olan, sanat ve teknoloji meraklılarına açıktır.

Neler Öğreneceksiniz: Bu programda temel VFX uygulamalarını deneyimleyecek ve hakimiyet kazanacaksınız. Node temelli ortamda çalışma prensiplerini, VFX ve Compositing terminolojisini, bu alanda dünya çapında yapılan örnek uygulamaları inceleyip anlayarak, nasıl ve neden uygulandıklarını pratikler yaparak öğrenme şansı bulacaksınız.

Program Hedefleri: Fusion Studio ile Node temelli Compositing profesyonel kullanım temelini kazandırma. VFX genel terminolojisini, yaklaşımını anlama. Post prodüksiyon iş akışını kavrama. Program Formatı: Her ders 3 saat sürecek olup, program toplam 8 haftada tamamlanacaktır. Dersler 1,5 saat uzunluğunda ve 2 bölümde işlenecektir.

Eğitim Ücreti:
Tam: 4.500 TL
Öğrenci: 3.375 TL
BAU Öğrenci: 2.925 TL

VFX nedir? Örnekler üzerinden standart VFX uygulamalarını tanıma. Eğitim içeriği hakkında bilgilenme ve Fusion arayüzü ile ilk tanışma.

Node'lar ile çalışma mantığını ve comp akışını öğrenme.

Stock efekt kütüphanelerini kullanarak muzzle, basit patlama gibi efektleri compositleyip, renk, ışık, grenleri eşlemeyi öğrenme

Görseli arka plandan ayırma, yeşil veya mavi fonda çekilen görseller ile çalışma ve farklı yöntemlerle track alma (2D). Görselde bulunan istenmeyen unsurları temizleme.

5. haftaya kadar öğrenilenleri pekiştirecek uygulamalar.

3D renderlanmış öğelerin kullanımı, multipass compositing mantığı ve temel bilgileri. 3D renderlar ile arka plan footage'ların birbirine uyumunun nasıl sağlandığını kavratacak çalışmalar.

2,5D ve 3D compositing neden yapılır örneklerle inceleme, Fusion içerisinde 3D kamera kullanımı, projection, parçacık ve sprite temel mantıklarını öğrenme.

5. haftada verilen ödevlerin sunum ve değerlendirmesi.

ön başvuru


İletişim Formu

Eğitim süresi: 48 saat / 8 hafta

Eğitmen: Erdem Çörekçi

Eğitim İçeriği: Bu eğitim teknoloji ve sanatı bir araya getiren durağan grafik öğelerini canlandıran Motion Graphics konusunu işlerken, bu alanın hakim yazılımı After Effects’i öğrenme ve pratik etme imkanı sağlar.

Kimler İçin: Bu program, reklam ve sinema temelleri üzerine disiplinlerarası bir yazılım olan After Effects’i becerilerine eklemek isteyen, bu alandaki ilgi ve becerilerini hobiden profesyonel bir mesleğe dönüştürmeyi amaçlayan, kariyer değişikliği hedefinde olan, sanat ve teknoloji meraklılarına açıktır.

Neler Öğreneceksiniz: Bu programda temel motion graphics yaklaşımlarını öğrenirken, After Effects’i pratiklerle deneyimleyecek ve yazılıma hakimiyet kazanacaksınız. Motion graphics çalışma prensipleri, video formatları, yazılım arayüzü, dijital video, ve sorun çözümü konularıyla pekişen derslerle bu alanın teknik ve estetik yönlerini bir arada öğrenme şansı bulacaksınız.

Program Hedefleri: After Effects’in profesyonel kullanım temelini kazandırma. Motion graphics genel terminolojisini ve yaklaşımını anlama.

Program Formatı: Her ders 3 saat sürecek olup, program toplam 8 haftada tamamlanacaktır. Dersler 1,5 saat uzunluğunda ve 2 bölümde işlenecektir.

Eğitim Ücreti:
Tam: 4.500 TL
Öğrenci: 3.375 TL
BAU Öğrenci: 2.925 TL

Motion graphics nedir? After effects arayüz tanınacak, video formatları öğrenilecektir.

Kompozisyon yönetimi ve katman düzeni oluşturmak konuları pratiklerle işlenecektir.

After Effects üzerinde çeşitli efektlerin uygulamalı kullanımları işlenecektir.

Nesneleri hareket ettirme ve zamanın kullanımını teknik ve teorik olarak anlatılacak ve örnekler yaptırılacaktır.

5. Haftaya kadar öğrenilen bilgiler ile uygulamalar yapılacaktır.

Üç boyutlu ortamda motion graphic mantığı uygulamalar ile işlenecektir.

Motion graphic konusunda dünyadaki başarılı örneklerin incelenecek ve tartışılacaktır.

5. Haftada verilen ödevlerin sunum ve değerlendirmeleri yapılacaktır.

ön başvuru


İletişim Formu