fbpx
logo
Müzikal Tiyatro Akademisi

 

Program Kodu: MT

Eğitim Süresi: 28 Hafta

Eğitim Saati: 252 Saat

Eğitim Yeri: BAU IDEA Kampüsü

Eğitmenler: Adnan Ata Yiğit, Hakan Elbir, Lynn Trepel Çağlar, Murat Göksu, Seda Özgiş, Selmin Artemiz Tarkan, Suat Arıkan, Tülay Uyar Hatip, Tekin Okçebe

Eğitim Ücreti: ₺ 15.500

Öğrenci: ₺ 13.175

BAU Öğrencisi ve Personeli: ₺ 11.625

 

Arama Sözcükleri: Müzikal Tiyatro Eğitimi, Musical, Sahne Sanatları Sertifika Programı, Performing Arts, Actor Singer, Müzik, Dans, Konservatuvar Eğitimi, Sanat Eğitimi, Oyunculuk Eğitimi, Şan Dersleri

 

Sesi bilinçli ve doğru kullanarak, düzgün konuşup şarkı söylemeye yönelik derslerle sanatçı adayının bir ömür sağlıklı, öz güvenli konuşması ve şarkı söylemesi amaçlanmaktadır.

Geçmişten günümüze tiyatro eserlerini ve müzikal tiyatro oyunlarını inceleyip, oynayıp, temel oyunculuktan başlayarak Türkiye ve dünya sahnelerine profesyonel sanatçılar yetiştirmek üzere temsiller hazırlanacaktır.

Müzikallerde ve farklı projelerde dans edebilmek, bireysel ve toplu koreografiler için temelden başlayıp profesyonel dansçı seviyesine ulaşmak amaçlanmaktadır.

Tek ses duyma çalışmalarıyla başlanıp notasyonun, seslerin ve ritimlerin öğrenileceği ek olarak dünya müzikallerinden şarkıların Türkçeye çevrilip prozodi çalışmalarının yapılacağı bir ders olarak planlanmaktadır.

Müzikal tiyatronun doğmasına sebep olan şartların oluşumu ve günümüz müzikallerine kadar olan sürecin incelenmesi ve dünya müzikallerinden örneklerin videoda izlenip yorumlanması amaçlanmaktadır.

ön başvuru


İletişim Formu

Program Kodu: DA

Eğitim Süresi: 56 Saat / 28 Hafta

Eğitim Yeri: BAU IDEA Kampüsü

Eğitmen: Seda Özgiş

Program Koordinatörü: Adnan Ata Yiğit

Kimler için: Köklü akademik gelenekleri kullanmayı reddederek ve bütün dansların kaynaklarından kesitler alarak, Almanya ve ABD’de gelişen caz ve modern dansın tarihsel yolculuğuna tanık ve dâhil olmak isteyenler için BAU IDEA Dans Akademisi’nde Modern Caz dersleri başlıyor.

Program Hakkında: Caz ve modern dansı etkileyen faktörlerin, yaşam içerisinde devinim tarzını nasıl etkilediğini göreceğiz. Ritimsel ve müzikal değişimin ivmelerine tanık olacağız.

Eğitim Ücreti: ₺ 3.000

Öğrenci: ₺ 2.250

BAU Öğrencisi ve Personeli: ₺ 1.950

İç ve dış mekânda bedensel formları yaratabilme çalışmaları.

Bedeni bireysel devinimlerle tanıma çalışmaları (zihinsel yaratıcılık.)

Var olan bedensel tanıdık hareket şekillerini bozarak zihinsel ve ruhsal farkındalık yaratacak şekil ve tarz belirleyici hareket çalışmaları.

Ritim kullanımı ve adıma giriş çalışmaları.

Dansı ve müziği tanımlama ve (beden üzerinde) müzikal kurguyu belirleyecek koreografik düzen alıştırmaları.

Hareket üzerinde belirleyici kavramlar çalışması ve duruş teknikleri.

Müziğin ritimsel olgularla bir arada olmasını sağlamak ve belirleyici kavramların döneme ait dans üzerinde şekilsel ve estetik tamamlayıcı tavrından bir bütün oluşturmak.

Dansın yanı sıra bedensel ritim ve müziğin köklerine inerek temel felsefeyi oluşturmak.

Mekanda Dans Düzenini Oluşturabilmeyi Sağlamak

Caz ve modern dansın temel ritimleriyle müzikalite gerçekliğini örtüştüren konu başlıkları üzerinde teknik çalışmalar.

Belirli müzik aletleri ve beden ile mekânı tanıma.

Müziğin ve dansın ritimsel olgularla bir arada olabilmesini sağlamak

Döneme ait danslar üzerinden şekilsel ve estetik tavır çalışmaları ile bütün oluşturma.

Mekân üzerinde farkındalık gelişimi, duruş teknikleri, şekil ve tarz belirleyici hareket biçimleri çalışmaları.

Köklü akademik gelenekleri kullanmayı öğrenerek, dansın kaynağına inmeyi amaçlama.

Aktif ve pasif güven çalışmaları üzerinden bedensel tanıdık hareket şekillerini bozarak zihinsel ve ruhsal farkındalık yaratıcı çalışmalar.

Modern caz dansın en çok kullanılan sahne sanatları türü olan müzikallerden seçme danslar.

Müzikal realiteyi belirleyen hareketler bütünü.

Teorik çalışma.

Bedensel caz ve modern dansın temel unsurları olan hareket ve müziğin şiirsel dilde oluşumunu yaratmak.

ön başvuru


İletişim Formu

Program Kodu: DA

Toplam Eğitim Süresi: 56 Saat / 28 Hafta

Eğitim Yeri: BAU IDEA Kampüsü

Eğitmen:  Seda ÖZGİŞ

Program Koordinatörü: Adnan Ata YİĞİT

Kimler için: Dünya Dansının tarihçesiyle yeni hareket formlarını beden üzerinde tanıyıp öğrenmek isteyenler için.

Eğitim Ücreti:
Tam: 3.000 ₺
Öğrenci: 2.250 ₺
BAU Öğrencisi ve Çalışanı: 1.950 ₺

Temel Dünya – Halk Dansları, dünyanın çeşitli bölgelerinden ve birbirinden çok farklı kültürlerin dans aracılığıyla ortak bir yolculuğa çıkma ve ifade biçimleridir.

- Temel Hareket Bilinci Kural Çalışmaları

Belirleyici Hareketler Üzerinden, Beden Kullanımı Alıştırması

- Ritim Kullanımı

Belirli Müzik Aletleri ve Beden ile Mekanı Tanıma

- Adıma Giriş – Mekan Üzerinde Farkındalık Gelişimi

İç – Dış Mekan Kullanımı Çalışmaları, Hareket Farkındalığı ve Yaratıcı Zihin Matematiği Üzerine Adım Çalışmaları

- Temel Hareket Formları Üzerinden Beden Üzerinde Şekil Çalışmaları

Çizgisel ve Dairesel Adımlar Arasındaki Farklılıklar

- Aktif Hareket Kompozisyonları

Koreografik Çalışmalar

- Duyuş Farklılıklarını Bedene Aktarabilme – Kompozisyon Çalışmaları

Bedeni Bireysel Devinimlerle Tanıma Çalışmaları (Harekette Bilinç Farkındalığı

- Kol, Bacak Hareketleri ve Adımlarla Dönüş Teknikleri

Seçme Dansların Bütününü Koreografik Formda Belirleme

- Hareket Üzerine Belirleyici Kavramlar Çalışması – Duruş Teknikleri

Bedende Kontrol ve Didaktize Çalışmaları

- Temel Roman Adımlarının Belirleyici Düzeni

Adım Çalışmaları, Ritim Duygusunu Belirleme

- Ritmik Sembolik Eylemde Estetik Beden Formlarını Çalışma

Estetik Beden Duruşu Çalışmaları. Duyguyu Forma Bağlama

- Ritmik ve Müzik Duygusuyla Hareket Birleşimleri

Oldukça Hızlı ve Süratli Temel Adım Çalışmaları

- Roman Dansının Tam, Sıralı ve Yarım Daire Biçiminde Koreografik Düzeni.

Koreografik Düzende Yapılan Çalışmalar

- Temel Sirtaki Adımlarının Belirleyici Düzeni

2/4’lük ve 4/4’lük Adım Çalışmaları

- Hızlı Ayak Adımlarıyla Ritmik ve Formsal Düzlemde Hareket Üslup Çalışmaları

Şarkı ve Müziğe Bağlı Olarak Bedeni Forma Sokma Biçimleri

- Dansa Karakterini Veren Figür Çalışmalarının Sırasıyla Belirlenmesi

Ön, Arka, Sağ, Sol Hızlı Adım Çalışmaları

- Sirtaki Hareketlerinin Bütününü Oluşturan Koreografik Çalışmalar

Müziğe Ayak Uydurarak İç Mekan Kullanımı ile Dansları Bellirleme

- Belirleyici Mimik ve Vücut Hareketleriyle Temel Adımların Öğrenilmesi

Mimik kullanımının Hareket Üzerindeki Önemi

- Dansa Eşlik Eden Beden Üzerinde Müzik Aleti Yaratma Çalışmaları

Ritim Kullanımı ve Duygusunun Bedendeki Hareket Çıkarımı

- İki Sıra Halinde Oluşturularak Yapılan Kol Bacak Hareketleri Formlarını Belirleme

Temel Dansın Mimiklerle Birleştirilerek Mekandaki Yerini Belirleyebilme

- Bütünü Oluşturmak Adına Dans Tekniklerini Koreografiye Uydurma

Ritmik Sembolik eylemde Duygu Derinliğine İnerek Hareketlerin İçselleştirilmesi

- 3/4’lük Temel Bacak Hareketleri Çalışmaları

Bacak Hareketlerini Kullanabilmeyi Öğrenmeyi Planlar

- Melodik Vals Ritimlerini Bedene Aktarma Çalışmaları

3/4’lük Ritim Dışına Çıkmadan Belirli Formda Kalmayı Öğrenme

- Eşli Mekan Kullanımı

Kadın ve Erkek Dansçılar Yarım ve Tam Daire Oluşturarak Dansı İcra Ederler

- Dairesel Formda Mekanı Müzik ve Adımlar ile Kullanarak Koreografi Yaratma

Dansa Karakterini Veren Tüm Figürlerin Kayarak Bir Arada Bütün Oluşturması

- Amerikan Halk Dansının Tarihçesini Anlama

Teorik Bilgi Aktarımı

- Yeni Hareket Formlarını Beden Üzerinde Tanıyıp Öğrenme

Öğrenilen Teknik ve Adımlarla Yaratıcılığı Arttıracak Bireysel Çalışma Teknikleri

- 4/4’lük Ritimlerle Yapılacak Olan Eşli Çalışmalar

Dansı ve Müziği Beden Üzerinde Tanımlama

- Adımlar ve Figürlerin Dansçıların Komutlarıyla Belirlenmesi

Müzikal Realiteyi Belirleyecek Koreografik Grup Çalışmaları

ön başvuru


İletişim Formu

Program Kodu: DA

Toplam Eğitim Süresi: 56 Saat / 28 Hafta

Eğitim Yeri: BAU IDEA Kampüsü

Eğitmen:  Mihran ŞİGAHER

Program Koordinatörü: Adnan Ata YİĞİT

Kimler için: Arjantin tango dansını öğrenmek isteyenler dansın yanı sıra, tangonun müzikal ve şiirsel köklerine inerek felsefesini öğrenmek isteyenler için uygundur.

Dans performans: Tango dansınıntanımı. Tango’da lider ve takipçi rollerinin öneminin anlatılması. Tango dans edilen müzik türlerinin örnekleriyle anlatılması. “Milonga” kelimesinin tanımı. Temel adım ve temel yürüyüş esaslarının anlatılması. Öğrenilen figürlerin milongalarda yerine getirilecek şekilde uyumlanması.

Tango Tarihi: Tango felsefesini tanıtılması. Tangonun temel unsurları olan müziğin, şiirin ve dansın kavramsal temelde öğrencilere aktarılması. Tangonun oluşumunun öncesi Arjantin tarihindeki önemli olayları işlenmesi.

Dans Performans: Öğrencilerin, danslarının, figür bağlantılarının, kuvvetlendirilerek, akışkan hale getirilmesi. Bağımlı- bağımsız dansın tanıtılması. Özgün dansın tanıtılması.

Tango Tarihi: Tango dansının ve müziğinin doğumuna eşlik eden kavramların neden sonuç ilişkisi içerisinde sosyolojik incelenmesi.

Dans Performans: Doğaçlamanın tangodaki yeri ve temel unsurlarının tanıtılması, lider-takipçi rol değişimleri ve ileri tango dansı tekniklerine giriş. Müzikal altyapının tanıtılarak bu altyapıya uyumlu dansın sağlanması.

Tango Tarihi: Tango müziğinin gelişmesi ve ilk orkestraların oluşumunun işlenmesi. Müziğin gelişimi ile tango dansının geniş kitlelere yayılması ve tangonun sosyal popülaritesinin incelenmesi. Müziğin ve dansın nitelik ve nicelik açısından çeşitlenmesinin nedenlerinin incelenmesi.

Tango Performans: Kontakt – Doğaçlama teknikleri ile tangoyu birleştirerek, dansçıların kendi figürlerini, özgün bir şekilde sunmalarının sağlanması.

Tango Tarihi: Tangonun müzikal dönemleri, bu dönemlerin neden oluştuğunun incelenmesi. Toplumsal değişimlerin ve göç dalgalarının müziği, şiiri ve dansı nasıl etkilediğinin incelenmesi. Ritmin ve melodinin müziğe katılışı.

Tango Performans: Öğrencilerin özgün koreografilerini oluşturmaları. Bir anlatım biçimi olarak dansın kullanılması. Etki - Tepki ve Dışavurum mekanizmalarının tangoda işlenmesi.

Tango Tarihi: Tango müziği ve dansı tarihinin altın döneminin işlenmesi. Dönem orkestralarının ve dansçılarının tanıtılması.

ön başvuru


İletişim Formu