fbpx
logo
Program Kodu: GDC

Toplam Eğitim Süresi: 21 Hafta / 5 Ay

Toplam Eğitim Saati: 171 Saat (Teori), 171 Saat (Uygulama)

Eğitim Yeri: BAU IDEA Kampüsü

Eğitmenler: Mete Sezgin, Efe Alaçamlı, Oytun Kal, Güven Çatak

Eğitim İçeriği: Game Design Certificate Programı, oyun geliştirme sürecini oyun tasarımı, sanat ve yazılım alanlarıyla ele alan, öğrencilerin edindikleri bilgileri disiplinlerarası yaklaşımla, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin yardımlarıyla uygulayacakları pozitif bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Kimler İçin: Oyun tasarlama hayali olan, oyun geliştirme sürecini hem teorik hem de pratik olarak öğrenmek isteyen ve hızla gelişen oyun sektöründe yer almak isteyen herkes.

Neler Öğreneceksiniz?: Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler oyun üretimindeki; oyun tasarımı, sanat ve programlama, üç boyutlu modelleme, bölüm tasarımı ve Unity ve Unreal oyun motorlarıyla oyun geliştirme konularında kendilerini geliştirmiş olacaklar.

Program Hedefleri: Öğrencilere, oyun geliştirme sürecine hakim olacakları teorik ve pratik bilgiyi kazandırmak ve uygulamaya dökmelerini sağlamak. Program içinde yapılan projeler ve ödevler, öğrencilerin portfolyolarına girecek niteliğe getirilmesi.

Program Formatı: Her ders 3 saat sürecek olup, haftada 2 ders ile program 5 ayda tamamlanacaktır. Program dört ana modülü içermekte ve her modülün sonunda öğrencilerin modülle ilgili proje üretmesi istenecektir. Kurs süresi boyunca resmi tatil günleri, ders akışını bozmayacak şekilde kursun süresini uzatabilmektedir.

Kariyer İmkanları: Game Designer

Eğitim Ücretleri:
Tam: 9.900,00₺
Öğrenci: 7.425,00₺
BAU Öğrenci: 7.080TL

 

2019 Güz dönemi kayıtları başlamıştır. Ön kayıt ve detaylı bilgi için  info@idea.bau.edu.tr

Etiket: Game Design, Game Design Certificate,  Game Design Program, Game Design İstanbul School, Oyun Tasarımı

Ders Başlığı Süre/Saat
Giriş Tanışma 3
Oyun Tasarımına Giriş 3
Oyun Tasarımına Giriş 3
Oyun Türleri 3
Oyun Üretim Aşamaları 3
Oyun Sektörü 3
Oyun Prototipleme 3
Oyun Prototipleme (Uygulama) 3
Temel Programlama 3
Temel Programlama 3
Oyun Sanat ve Tasarım Prensipleri Uygulama 3
2D Game Art 3
2D Game Art 3
Oyunlarda Sinematografi 3
Final Jurisi 3
Ders Başlığı Süre/Saat
Introduction to 3D Design 3
Basic Modelling 3
Prop Modelling 3
Texturing 3
Advanced Photoshop 3
Advanced Texturing 3
Advanced Modelling 6
Final Project 3
Ders Başlığı Süre/Saat
Tasarımına Girişi 3
Hikaye Anlatımı 3
Tasarımı Elementleri 3
Plan Listeleme 3
Unreal'a Giriş 3
White Boxing 3
White Boxing 3
Gelişmiş Planlama & Listeleme 3
Blueprint Unreal 3
Oynanabilir Tasarımı 3
Blueprint Unreal 3
Blueprint Unreal 3
Uygulama & Workshop 3
Final Jurisi 3
Ders Başlığı Süre/Saat
Introduction 3
Scripting 3
Character Controller 3
Camera & Lighting 3
Physics 3
Animation 3
AI & Navigation Mesh 3
User Interface (UI) 3
Particle System 3
Audio 3
Optimisation & Final Build 3
Final Projesine Hazırlık 3
Final Projesi Hazırlık 3
Final Jurisi 3
ön başvuru


İletişim Formu

Toplam Eğitim Süresi: 42 Saat / 7 Hafta

Eğitmenler: Başar Ünder

Eğitim İçeriği: Game Audio Sertifika Programı, oyun geliştirme sürecinin ve oyun deneyiminin en önemli unsurlarından ses ve müzik prodüksiyonu hakkında temel yöntemleri ve estetik yönelimleri ele alırken, öğrencilerin edindikleri bu teknik bilgiyi uygulayacakları bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Kimler İçin: Program, müzik/ses prodüksiyonuna ilgi duyan oyun tasarımı öğrencilerini hedeflediği gibi, oyun endüstrisinde bir kariyer planlayan ses mühendisleri/tasarımcıları, müzisyenler ve prodüktörleri de göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır.

Neler Öğreneceksiniz?: Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; oyunlarda ses ve müzik prodüksiyonunun tarihsel gelişimi, dijital ses konseptleri, ses ve müzik prodüksiyonuna giriş, ses tasarımı, Audio Middleware yazılımları gibi konularda kendilerini geliştirmiş olacaklar.

Program Hedefleri:

  • Öğrencilere, oyun geliştirme süreçlerini işitsel bir konsantrasyonla tanıtma
  • Müzik ve ses tasarımının, medya prodüksiyonu bağlamında öneminin anlaşılması

Program Formatı: Her ders 3 saat sürecek olup, haftada 2 ders ile program toplam 7 haftada tamamlanacaktır. Programın ilk üç haftası tarihsel ve teorik altyapı geliştirmeye yönelik olup, bu süre zarfında oyun çalışmalarına ilişkin literatür, makaleler halinde incelenecek ve tartışılacaktır.

Dördüncü haftadan itibaren öğrenciler ses prodüksiyonuna yönelik edinecekleri teknik ve pratik bilgileri kullanarak, ayrı proje gruplarında kendilerine verilen araştırma konuları doğrultusunda bir fikir ve çalışmayı tamamlamaları istenecektir.

Eğitim Ücretleri:
Tam: 3.575 TL
Öğrenci: 2.685 TL
BAU Öğrenci: 2.325 TL

2019 Güz dönemi kayıtları başlamıştır. Ön kayıt ve detaylı bilgi için  info@idea.bau.edu.tr

Oyunlarda müzik ve sesin tarihçesi işlenirken, geliştirme süreçleri hakkında bilgi verilecek.

Digital Audio ve Ses Prodüksiyonuna ilişkin kavramlar tanıtılacak

Ses kayıt, temel düzenleme teknikleri ve yaratıcı ses tasarımı konuları uygulamalı olarak işlenecek.

Oyunlara özgü müzik prodüksiyon teknikleri uygulamalı olarak ele alınacak.

Endüstride kullanılan yazılımlar tanıtılacak, farkları ve benzerlikleri incelenecek.

Yazılımın temel özellikleri ve tasarlanan ses ve müzik içeriklerinin yazılıma aktarılması gibi konular işlenir

Unity oyun motorunun ses özellikleri incelenirken FMOD ile entegrasyonu ele alınacak.

ön başvuru


İletişim Formu